Інші міжнародні органи

Перелік поточних можливостей фінансування з можливістю пошуку можна знайти на веб-сайті GFMD.

Усі описи та внесені записи взяті з сайтів представлених установ або організацій. Ми намагаємося оновлювати профілі кожні 6 місяців. Щоб отримати найактуальнішу інформацію, відвідайте веб-сайт відповідної організації.

Інші міжнародні органи

Відомо, що міжнародні організації, такі як ОБСЄ та Світовий банк, надають невеликі суми фінансування на оцінку потреб, навчальні семінари та проекти, зосереджені на правових чи регуляторних базах.

Іноді це відбувається в результаті прямих підходів, а іноді – через конкурси пропозицій.

Рада Європи

Рада Європи (CoE) — міжнародна організація, що з’явилася після Другої світової війни у 1949 році для захисту прав людини, демократії та верховенства права в Європі. Вона налічує 46 держав-членів з населенням приблизно 675 мільйонів, її річний бюджет складає приблизно 500 мільйонів євро.

Рада Європи виступає за свободу слова та ЗМІ, свободу зібрань, рівність і захист меншин. Вона запустила кампанії з таких питань, як захист дітей, мова ненависті в Інтернеті та права ромів, найбільшої меншини в Європі. Рада Європи допомагає державам-членам боротися з корупцією та тероризмом і проводити необхідні судові реформи. Її група конституційних експертів, відома як Венеціанська комісія, надає юридичні консультації країнам у всьому світі.

Теми: Права людини, демократія та верховенство права

Право на свободу вираження думок і свобода ЗМІ, захищені статтею 10 Європейської конвенції з прав людини, є опорою демократичної безпеки в Європі. Рада Європи сприяє створенню сприятливого середовища для свободи вираження поглядів, підкріпленого правовими гарантіями незалежності та різноманітності засобів масової інформації та безпеки журналістів та інших учасників ЗМІ.

Метою Програми співпраці Ради Європи є створення сприятливого середовища для свободи вираження поглядів у державах-членах Ради Європи, а віднедавна й у регіоні Південного Середземномор’я, беручи до уваги виклики мінливого медіа-середовища. Рада Європи робить це, надаючи експертні висновки з прав людини та допомогу ЗМІ та новим суб'єктам ЗМІ, а також надаючи поради урядам та регуляторним органам в цільових країнах.

За останнє десятиліття Рада Європи реалізувала 20 проектів у державах-членах і країнах-партнерах, спрямованих на сприяння свободі ЗМІ, включаючи незалежність і ефективність суспільних ЗМІ.

Типи фінансування: Гранти

Можливості фінансування: Рада Європи не розміщує конкурси пропозицій на своєму веб-сайті. Стежте за новими конкурсами пропозицій від організації на сторінці можливостей фінансування GFMD.

Обсяг фінансування: Немає даних.

Європейська комісія

Європейська комісія (ЄК) — це виконавчий орган Європейського Союзу, який відповідає за пропозицію законодавства, імплементацію рішень, дотримання договорів ЄС і управління повсякденною діяльністю ЄС.

Комісія допомагає формувати загальну стратегію ЄС, пропонує нові закони та політику ЄС, контролює їх виконання та керує бюджетом ЄС. Вона також відіграє важливу роль у підтримці міжнародного розвитку та наданні допомоги.

У своєму Медіа та аудіовізуальному плані, Комісія вирішила започаткувати «новинну ініціативу», об’єднуючи існуючі та нові дії та підтримку сектору новинних ЗМІ. Ця ініціатива цілісно розглядає виклики, з якими стикається індустрія ЗМІ, і забезпечує послідовну відповідь, об’єднуючи різні інструменти політики та фінансування під спільним прапором.

Теми: Європейська комісія фінансує такі сфери, як культура та медіа, цифрова економіка та суспільство, гуманітарний та цивільний захист, правосуддя та основні права, а також дослідження та інновації.

Географічні пріоритети: країни ЄС та східне та південне сусідство

Генеральні директорати

Комісія складається з політичних департаментів, відомих як Генеральні директорати (DG), які відповідають за різні сфери політики. Генеральні директорати розробляють, впроваджують і керують політикою, законодавством і програмами фінансування ЄС. Крім того, відділи обслуговування займаються окремими адміністративними питаннями.

Комісія пропонує фінансування через кілька директоратів, зокрема:

Генеральний директорат з питань міжнародного партнерства (INTPA)

Місія INTPA полягає в тому, щоб «зробити внесок у сталий розвиток, викорінити бідність, сприяти миру та захисту прав людини через міжнародні партнерства, які підтримують та просувають європейські цінності та інтереси».

Як частина зовнішніх відносин Європейського Союзу, Генеральний директорат знаходиться в авангарді зусиль Європейського Союзу щодо виконання глобальних зобов’язань, зокрема Порядку денного ООН на період до 2030 року та Цілей сталого розвитку, а також Паризької угоди про зміну клімату.

Основний інструмент фінансування INTPA, Global Europe, спрямований на підтримку країн у подоланні довгострокових викликів розвитку та сприятиме досягненню міжнародних зобов’язань і цілей, з якими погодився Союз, зокрема Порядку денного до 2030 року та його Цілей сталого розвитку та Паризької угоди.

Ви можете подати заявку на отримання гранту від Європейської Комісії у сфері зовнішньої діяльності, виконавши пошук на веб-сайті Міжнародних партнерських конкурсів пропозицій та тендерів.

Генеральний директорат з питань сусідства та переговорів про розширення (DG NEAR)

Місія DG NEAR полягає в просуванні політики сусідства та розширення ЄС. DG NEAR тісно співпрацює з Європейською службою зовнішньої діяльності та профільними генеральними директоратами, які відповідають за тематичні пріоритети.

Країни, які охоплює DG NEAR: Алжир, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Палестина, Сирія, Туніс на півдні; і Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна на сході.

Здійснюючи заходи підтримки сусідства на схід і південь від Європи, DG NEAR прагне підтримувати реформи та демократичну консолідацію, а також зміцнювати процвітання, стабільність і безпеку в Європі.

Європейська Комісія робить прямі фінансові внески у формі грантів на підтримку проектів або організацій, які просувають інтереси ЄС або сприяють реалізації програм чи політики ЄС. Зацікавлені сторони можуть подати заявку, відповівши на конкурси пропозицій.

Конкурси пропозицій публікуються на веб-сайті Міжнародних партнерських конкурсів пропозицій та тендерів.

Генеральний директорат комунікаційних мереж, контенту та технологій (Connect)

Connect – це департамент Комісії, відповідальний за розвиток єдиного цифрового ринку для забезпечення розумного, сталого та інклюзивного зростання в Європі. Він інвестує в дослідження, інновації, розгортання та впровадження надійних і екологічних цифрових технологій.

Програми та інструменти фінансування

ЄС має ряд програм і фондів, які фінансуються з бюджету ЄС і NextGenerationEU, тимчасового інструменту, призначеного для прискорення фінансового відновлення регіону. Деякі з цих програм спрямовані на:

Creative Europe

Creative Europe – це програма Європейського Союзу для культурного та креативного секторів. Вона «інвестує в дії, які зміцнюють культурне розмаїття та відповідають потребам і викликам культурного та творчого секторів».

Основні завдання програми:

  • захищати, розвивати та просувати європейське культурне та мовне розмаїття та спадщину;

  • підвищувати конкурентоспроможність та економічний потенціал культурного та креативного секторів, зокрема аудіовізуального сектору.

Програма поділена на три напрямки, з яких третій, МІЖСЕКТОРАЛЬНИЙ, спрямований на зміцнення співпраці між різними культурними та творчими секторами, щоб допомогти їм вирішити спільні виклики, з якими вони стикаються, і знайти нові інноваційні рішення.

Creative Europe пропонує фінансування медіа-сектору з метою сприяння медіаграмотності, плюралізму та свободі ЗМІ, а також заходи, які допомагають сектору адаптуватися до структурних і технологічних змін, з якими він стикається.

Зокрема, у 2021 році Creative Europe запустила конкурс пропозицій щодо журналістського партнерства. Акція спрямована на:

  • сприяння міжгалузевій транскордонній співпраці серед професіоналів ЗМІ в Європі;

  • стимулювання обміну кращими практиками для спільної трансформації бізнесу;

  • заохочення співпраці журналістів шляхом розробки стандартів, нових бізнес-моделей, навчальних програм, схем фінансування та інших заходів, спрямованих на підтримку якісної журналістики.

Підтримка спрямована на ширший сектор європейських ЗМІ, включно з малими ЗМІ.

Заявки на всі конкурси Creative Europe обробляються через Портал можливостей фінансування та тендерів (F&TP) Європейської Комісії.

Комісія також пропонує фінансування за допомогою багатьох інструментів фінансування, таких як:

Європейський інструмент демократії та прав людини (EIDHR)

Європейський інструмент демократії та прав людини (EIDHR) спрямований на надання підтримки для просування демократії та прав людини в країнах, що не входять до ЄС.

Інструмент стабільності та миру

Інструмент сприяння стабільності та миру (IcSP) — це фінансовий інструмент ЄС для швидкого та гнучкого реагування на конфлікти та кризи. IcSP забезпечує фінансування коротко- та середньострокових дій із запобігання конфліктам, реагування на кризи та розбудови миру в усьому світі, а також довгострокову допомогу проектам, пов’язаним із глобальними та міжрегіональними загрозами.

Типи фінансування: програмні та основні гранти

Невеликі організації часто кажуть, що вони вважають — обсяг паперової роботи, необхідний для деяких тендерних пропозицій ЄС, є непідйомним.

Інші збентежені тим, що ці програми фінансування є чимось на зразок лотереї.

Для невдалих заявок надається дуже мало узгодженого зворотного зв’язку.

Можливості фінансування: знайдіть відкриті та майбутні конкурси пропозицій щодо фінансування, отримуйте довідкову інформацію про процеси та програми фінансування та подайте заявку онлайн. Дізнайтеся про тендерний процес і можливості ведення бізнесу з Європейською комісією.

Ви можете знайти відкриті та закриті конкурси пропозицій, розміщені Європейською комісією з питань, пов’язаних із комунікацією та аудіовізуальними послугами, тут.

ОБСЄ

ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Це найбільша у світі регіональна організація безпеки, до складу якої входять 57 держав-учасниць у Північній Америці, Європі та Азії. ОБСЄ працює задля стабільності, миру та демократії для понад мільярда людей через політичний діалог про спільні цінності та практичну роботу, спрямовану на довготривалі зміни.

Можливості фінансування: Гранти, призначені некомерційним організаціям громадянського суспільства в багатьох країнах, де діє ОБСЄ. Гранти надаються через представництва ОБСЄ в країнах. Шукачі грантів мають ознайомитися з національними газетами та веб-сайтами ОБСЄ в цих країнах, щоб знайти конкурсні пропозиції.

Теми: Належне врядування, права людини, свобода та розвиток ЗМІ, верховенство права, міграція та гендерна рівність

Типи фінансування: Гранти

Обсяг фінансування: Від 5 тисяч до 10 тисяч євро для проектів на один рік або менше

Світовий банк

Група Світового банку є глобальним партнерством: п’ять установ, які працюють над стійкими рішеннями, які зменшують бідність і створюють спільне процвітання в країнах, що розвиваються. Вона нараховує 189 країн-членів, в Групі є співробітники з більш ніж 170 країн, а офіси розташовані в понад 130 місцях.

Можливості фінансування: Група Світового банку випускає запит пропозицій (RFP), запрошуючи колег подати заявку на фінансування. Заявники мають подати заявку після того, як вони розглянуть вищезазначені вимоги та оцінять, чи підходить їх пропозиція для підтримки в рамках конкурсу.

Теми: Зміна клімату, вразливість, конфлікти та насильство, гендерні питання; інфраструктура, публічно-приватні партнерства (ППП) та гарантії; а також управління знаннями.

Фонд оцінки стратегічного впливу Банку (SIEF) працює безпосередньо з журналістами в країнах з низьким рівнем доходу, щоб покращити розуміння питань розвитку та важливості оцінки впливу для визначення того, що працює.

Світовий банк має дві системи, які працюватимуть паралельно протягом приблизно семи років: поточна екологічна та соціальна політика Банку, відома як "Політика захисту", та новий набір екологічних та соціальних політик під назвою "Екологічні та соціальні рамки" (ESF), які застосовуються до всіх нових інвестиційних проектів Світового банку. Акцент тут робиться на тому, що результати розробки проектів покращуються завдяки врахуванню екологічних та соціальних аспектів.

Типи фінансування: Гранти та позики

Обсяг фінансування: Немає даних

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Перелік поточних можливостей фінансування з можливістю пошуку можна знайти на веб-сайті GFMD.

Якщо організація чи можливість відсутні, зв'яжіться з нами!

Last updated