Зацікавлені сторони

Це підрозділ словника фандрейзингу, розробленого в рамках посібника з фандрейзингу MediaDev GFMD.

Щоб ознайомитися з повною версією словника фандрейзингу (від А до Я) перейдіть за посиланням

page+ Словник фандрейзингу

Steering Committee / Керівний комітет

Деякі донори, зокрема ЄС, вимагають створення Керівного комітету на початку проєкту. Роль комітету полягає в забезпеченні нагляду, а також наданні стратегічних консультацій організаціям-виконавцям. Часто до його складу входять представники ключових груп бенефіціарів на додаток до організації-замовника та партнерів консорціуму.

Contracting Authority / Організація-замовник

Донора часто називають організацією-замовником, яка відповідає за розподіл фінансування та забезпечення належної підзвітності протягом повного циклу проєкту.

Проєкти, які фінансуються кількома донорами, ймовірно, все одно мають одного головного спонсора, який вимагає дотримання певного набору правил, спрямованих на забезпечення належного управління та підзвітності.

Consortium / Консорціум

Консорціум складається з основного партнера та низки молодших партнерів, хоча контракт зазвичай підписується тільки між основним партнером і організацією-замовником.

Донори заохочують заявки від консорціумів, створених для цілей контракту.

У деяких випадках інші партнери можуть нести "солідарну відповідальність", що означає, що відповідальність за виконання робіт несуть в рівній мірі члени консорціуму.

Цінність підходу, заснованого на консорціумі, полягає в тому, що він об'єднує організації з взаємодоповнюючими навичками та досвідом, тим самим гарантуючи, що ключові робочі потоки отримують вигоду з досвіду та авторитету кожного члена в даній предметної галузі.

Lead applicant/partner / Основний кандидат / партнер

Якщо в заявці на отримання гранту бере участь більше однієї організації, конкурс вимагає, щоб один член консорціуму був призначений в якості "основного".

Як правило, саме основний партнер координує підготовку пропозиції, керує розробкою проєкту і, в разі успішної заявки, підписує контракт з донором.

Таким чином, основний партнер керуватиме контрактом, звітуючи про виконання відповідно до ключових показників ефективності та подаючи офіційні заявки на внесення змін до контракту, коли/якщо це необхідно.

Junior partner / Молодший партнер

Sub-grantee / Одержувач субгранту

Донори з США часто називають організації, що не є основним партнером, "одержувачами субгранту", а бюджетні шаблони США надають можливість для представлення окремих бюджетних асигнувань для цих організацій (з окремою маржею або накладними витратами на управління).

Згідно з термінологією ЄС, одержувачами субгранту є треті сторони, які отримують фінансову підтримку через певні програми субгрантів (див. "Підтримка третіх сторін").

Co-applicant / Співавтор заявки

Грантові програми ЄС відносяться до організацій, які не є основним партнером в якості співавтора заявки. Вони мають відповідати критеріям відбору, що визначають основних заявників, хоча можуть бути додані додаткові критерії.

З огляду на процеси подання заявки це зазвичай означає, що їм необхідно доручити основному партнеру діяти від їх імені.

З метою впровадження проєкту співавтори заявки, як правило, підписують юридично обов’язкову угоду з основним партнером, яка визначає їхню роль і розподіл бюджету, а також відображає договірні зобов’язання між головним партнером і організацією-замовником.

Co-beneficiaries / Співбенефіціари

Associates / Партнери

Зазвичай, вони не мають відповідати тим самим критеріям прийнятності, що й заявники чи співавтори заявок.

В принципі, перевага включення партнерів у заявку полягає в тому, що вони демонструють наявність у заявників міцних зв'язків з місцевими організаціями, які можуть зміцнити довіру до проєкту або розширити його охоплення.

Той факт, що такі організації не можуть отримати проєктне фінансування, як правило, означає, що цей статус представляє інтерес тільки для фінансованих державою установ або організацій, які отримують вигоду від інших грантових програм в тій же тематичній сфері.

Визначення партнерів в ЄС є розпливчастим. Партнери – це організації або окремі особи, які “відіграють реальну роль в проєкті, але можуть не отримувати фінансування з гранту, за винятком добових витрат або витрат на проїзд".

Affiliated entity / Афілійована особа

Керівні принципи ЄС містять деякі подробиці про афілійованих осіб.

Це організації, які мають "структурний зв'язок" з головним заявником або співавтором заявки, хоча передбачено, що цей зв'язок не повинен обмежуватися проєктом або встановлюватися для цілей проєкту.

Це можуть бути організації, контрольовані заявником (дочірні компанії); організації, що контролюють заявника (материнські компанії); організації, що знаходяться під тим самим контролем, що й заявник (сестринські компанії); або члени мережі, федерації або асоціації заявника (якщо заявник має такий статус).

Афілійованим організаціям дозволяється оголошувати прийнятні витрати, пов'язані із здійсненням проєкту.

Sole applicant / Єдиний заявник

Єдиним заявником або єдиним бенефіціаром є юридична особа, утворена кількома юридичними особами (групою юридичних осіб), які в сукупності відповідають критеріям прийнятності.

Структурні зв'язки можуть бути встановлені з єдиною метою реалізації проєкту.

Прикладом, який зазвичай наводиться в рекомендаціях для заявників, є "асоціація, створена її членами".

Організації, які складають єдиного заявника, як правило, розглядаються як афілійовані організації для цілей розробки проєкту та бюджету.

Key Experts / Ключові експерти

Ключовий персонал, зазначений у конкурсній пропозиції, зазвичай називається "ключовими експертами".

Як правило, вони виконують управлінські функції, а також надають технічну допомогу по конкретних компонентів проєкту.

Резюме ключових експертів подаються як частина конкурсної пропозиції та оцінюються за встановленими критеріями. У деяких випадках на них може припадати значний відсоток доступних балів, і тому учасникам конкурсу важливо переконатися, що вони якомога точніше відповідають вимогам Технічного завдання.

Для заявок ЄС ключові експерти мають бути ексклюзивними для заявника; це не завжди стосується інших донорів.

Non-Key Experts / Неключові експерти

Окрім ключових експертів, учасників конкурсу зазвичай просять продемонструвати, що вони можуть застосувати низку інших навичок і досвіду у формі неключових експертів – осіб, які працюють над проєктом на тимчасовій основі протягом короткого проміжку часу.

Хоча загальна кількість робочих днів для цих експертів цілком може бути визначена в Технічному завданні, немає ніяких вимог до того, щоб їхнє резюме подавалося як частина тендерної пропозиції.

Тим не менш, кандидати зазвичай надають короткі біографічні дані неключових експертів в Технічній пропозиції, таким чином вони дають оцінювачам уявлення про коло консультантів, до яких можна звернутися, і про широту їхнього досвіду.

Last updated